Location changed to select.option.country.null (USD)

Chongqing

Today open till 10:00 pm
Chongqing
Chongqing 55 Xiejiawan Central Street L283 Store, Chongqing MixC Jiulongpo District 400050 Chongqing Get directions
+86 23 68852462
Opening hours
Today 31 January 10:00 am - 10:00 pm
Wednesday 1 February 10:00 am - 10:00 pm
Thursday 2 February 10:00 am - 10:00 pm
Friday 3 February 10:00 am - 10:30 pm
Saturday 4 February 10:00 am - 10:30 pm
Sunday 5 February 10:00 am - 10:00 pm
Monday 6 February 10:00 am - 10:00 pm