Location changed to United States (USD)

Chongqing

Today open till 10:00 pm
Chongqing
Chongqing 55 Xiejiawan Central Street L283 Store, Chongqing MixC Jiulongpo District 400050 Chongqing Get directions
+86 23 68852462
Opening hours
Today 6 July 10:00 am - 10:00 pm
Thursday 7 July 10:00 am - 10:00 pm
Friday 8 July 10:00 am - 10:30 pm
Saturday 9 July 10:00 am - 10:30 pm
Sunday 10 July 10:00 am - 10:00 pm
Monday 11 July 10:00 am - 10:00 pm
Tuesday 12 July 10:00 am - 10:00 pm