Location changed to Slovenia (EUR)
No Tessitura Monti (It) Cotton
Egyptian Cotton by Tessitura Monti, Italy