Location changed to Latvia (EUR)
  • Tuxedos
  • Shirts
  • Shoes
  • Bow Ties

Tuxedos

Navy Washington Tuxedo Suit
Navy Washington Tuxedo Suit
Pure Wool S110's by Vitale Barberis Canonico, Italy

Shirts

White Slim Fit Tuxedo Shirt
White Slim Fit Tuxedo Shirt
Egyptian Cotton by Tessitura Monti, Italy
White Slim Fit Tuxedo Shirt
White Slim Fit Tuxedo Shirt
Egyptian Cotton by Tessitura Monti, Italy
White Twill Slim Fit Tuxedo Shirt
White Twill Slim Fit Tuxedo Shirt
Egyptian Cotton by Tessitura Monti, Italy

Shoes

Black Tuxedo Oxford
Black Tuxedo Oxford
Patent Leather
Black Tuxedo Loafer
Black Tuxedo Loafer
Cotton Velvet

Bow Ties

Navy Pre-tied Bow Tie
Navy Pre-tied Bow Tie
Pure Silk
Black Pre-tied Bow Tie
Black Pre-tied Bow Tie
Pure Silk
Black Self-tied Bow Tie
Black Self-tied Bow Tie
Pure Silk

Choose a shirt, bow tie and shoes to go with this navy tux

€871.00 €779.00