Location changed to Bulgaria (EUR)
No Tessitura Monti (It)
Egyptian Cotton by Tessitura Monti, Italy